Učitava se...

O pregledima

Usluge koje nudimo

Pre početka pregleda neophodno je da pacijent odloži sve metalne predmete (sat, sitan novac, mobilni telefon, kajiš, itd). U toku pregleda čuje se intenzivan zvuk, ali on nije štetan i potiče od vibracije kalemova koji omogućuju formiranje signala koji kompjuter prepoznaje. Da bi se pregled obavio što kvalitetnije, pacijenti se takođe mole da ostanu apsolutno mirni tokom pregleda. Pregledu može prisustvovati i roditelj ili prijatelj, ukoliko to pacijent želi. Kod osoba koje imaju strah od zatvorenog prostora ili osobe koje se uznemire prilikom snimanja, pregled se može izvršiti u blagoj sedaciji, uzimanjem sedativa pre pregleda po uputstvima izabranog lekara.


MR glave

MR pregled glave predstavlja zlatni standard u neuroradiologiji, jer omogućava izvanrednu tkivnu karakterizaciju, odnosno detekciju i diferencijaciju između različitih patoloških procesa mozga. Ova vrsta pregleda služi za detekciju promena nakon infarkta, demijelinacionih lezija kod multiple skleroze, benignih i malignih tumorskih promena, ali i različitih infektivnih, odnosno autoimunih oboljenja, kao i vaskularnih malformacija.


MR glave + angiografija

MR pregled glave sa prikazom arterija vrata i mozga, koji predstavlja dopunjen MR pregled glave koji omogućava vizualizaciju patoloških promena pregledom obuhvaćenih arterijskih krvnih sudova: suženja, aneurizme, disekcije, ali i anatomske varijacije.


MR glave sa spektroskopijom

MR pregled glave sa MR spektroskopijom jeste pregled koji pored standardnog MR pregleda glave omogućava uvid u biohemijski status ispitivane lezije, što u određenim slučajevima doprinosi tačnoj i pravovremenoj dijagnozi, a najčešće u funkciji diferencijacije benignih od malignih tumorskih procesa, odnosno doprinosi gradaciji glijalnih neoplazija.


Funkcionalna MR

Funkcionalni MR pregled mozga, odnosno fMRI jeste napredna metoda koja uključuje osnovni, odnosno morfološki MR pregled mozga, dopunjen naprednim tehnikama koje omogućavaju prikaz puteva bele mase kao i zona mozga koje se aktiviraju tokom određenih aktivnosti (pomeranje prstiju na rukama ili nogama, odnosno kod čitanja projektovanog teksta), što je naročito bitno kod planiranja neurohirurških intervencija kako bi elokventne zone mozga bile pošteđene u najvećoj mogućoj meri.


MR hipofize

MR pregled hipofize jeste ciljani pregled koji omogućava detaljan prikaz hipofize, žlezde koja svojom aktivnošću kontroliše rast i razvoj organizma, kao i funkcionisanje ostalih endokrinih žlezda ljudskog organizma. Primena kontrastnog sredstva sastavni je deo ovog pregleda.


MR vrata

MR pregled vrata jeste pregled mekih tkiva vrata, koji omogućava detaljan prikaz patoloških procesa, diferencijaciju različitih patoloških procesa (inflamacije, tumori i drugo) kao i prikaz preciznih anatomskih odnosa sa okolnim strukturama, što je od ključnog značaja pri hirurškim intervencijama. Takođe omogućava ranu detekciju lokalnih recidiva i regionalne metastaze kod malignih procesa. Primena kontrastnog sredstva sastavni je deo ovog pregleda.


MR dojki

MR pregled dojki je pregled koji omogućava detaljan prikaz struktura dojki, odnosno diferencijaciju između benignih i malignih lezija, ali i ekstenzivnost karcinoma dojke. Ovaj pregled često omogućava rešenje dijagnostičke dileme ukoliko ista postoji nakon mamografskih i ultrazvučnih pregleda. Primena kontrastnog sredstva sastavni je deo ovog pregleda.


MR muskulo-skeletni sistem

MR pregled koštanozglobnog (muskuloskeletnog) sistema omogućava pregled individualnih zglobova i prikaz statusa ne samo koštanih struktura već i mekih tkiva, odnosno mišića, ligamenata i hrskavica. Ovaj pregled je metoda izbora kod planiranja ortopedskih intervencija.


MR kičme

MR pregled kičme je jedini radiološki pregled koji omogućava jasan i detaljan prikaz statusa pršljenskih tela, međupršljenskih diskova, kičmene moždine i nerava koji polaze od iste. Za svrhe ovog pregleda kičmenu stub podeljen je u tri celine – vratni, grudni i lumbalni segment kičme, a odabir segmenta zavisi od simptoma koje pacijent ima. Ovaj pregled omogućava adekvatan terapijski prisup kod pacijenata sa degenerativnim oboljenjima kičmenog stuba, odnosno pomaže u selekciji pacijenata za neurohirurške intervencije. Ovaj pregled takođe omogućava diferencijaciju lezija koštane srži pregledom obuhvaćenih koštanih struktura.


MR abdomena

MR pregled abdomena je pregled kojim se prikazuju parenhimatozni organi: jetra, pankreas, bubrezi, nadbubrežne žlezde, ali i žučna kesa, limfni čvorovi i određene lezije pregleom obuhvaćenih creva. Prednost ovog pregleda u odnosu na CT abdomena jeste u superiornoj tkivnoj karakterizaciji i mogućnosti diferencijacije suspektnih lezija. Primena kontrastnog sredstva sastavni je deo ovog pregleda.

U našoj ustanovi moguće je uraditi MR pregled abdomena i sa hepatospecifičnim kontrastnim sredstvom, koje se koristi u slučaju dijagnostičke dileme kod lezija jetre. Ova vrsta kontrasta dodatno se naplaćuje i pregled značajno duže traje.

Za ovu vrstu pregleda potrebna je priprema, odnosno potrebno je da najmanje četiri sata pre pregleda ne konzumirate hranu i piće, izuzev negazirane vode.


MR abdomena sa MRCP

MR pregled abdomena koji podrazumeva prethodno opisan pregled, uz dopunu sa MR holangiopankreatografijom, koja omogućava detaljan prikaz žučnih vodova u jetri i van nje, kao i unutar pankreasa. Ovaj pregled takođe podrazumeva primenu kontrastnog sredstva. Za ovu vrstu pregleda potrebna je priprema, odnosno potrebno je da najmanje četiri sata pre pregleda ne konzumirate hranu i piće, izuzev negazirane vode.


MR karlice

MR pregled koji omogućava prikaz organa karlice, odnosno završnog dela debelog creva, materice i jajnika, odnosno prostate i mokraćne bešike, kao i koštanih struktura. Ova vrsta pregleda omogućava diferencijaciju raličitih patoloških procesa, kao i detaljnu evaluaciju raširenosti bolesti kod maligniteta, u svrhu odabira adekvatnog terapijskog protokola.


MR enterografija

Pregled debelog i tankog creva. Neophodna je priprema dan ranije, koja se sastoji u sledećem: laka hrana (supice, dvopek) i biljni čaj za pražnjenje creva (bekunis ili slično). Sam pregled traje nešto duže od dva sata sa ukupno tri ulaska u aparat, dok je između ulazaka u aparat potrebno popiti do 2 litre rastvora manitola (koji će biti pripremljen za Vas u ordinaciji). Ovaj pregled u našoj ordinaciji vrši se samo subotom.


MR kolonografija

Pregled debelog creva. Neophodna je podjednaka priprema kao za ENTEROGRAFIJU. Ovaj pregled u našoj ordinaciji takođe se vrši samo subotom.